POLİTİKALARIMIZ

Üstün Grup Alüminyum, tüm üretim süreçlerinde çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almayı, çevreye yönelik doğabilecek zararları önlemeyi amaç edinmiştir. Bu amacını gerçekleştirmek için oluşturduğu Çevre ve İş Sağlığı Politikasını ise araç edinmiştir. Politika ilkeleri şöyledir;

Yasal Uyumluluk

Çevre ve iş sağlığı ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı mevzuatlarının güncelliğini sağlamak ve uygulamak,

Teknolojik Takipçilik

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde üretim süreci içerisinde çevreye ve insan sağlığına zararları en aza indirecek ve doğal kaynak kullanımı en aza indirgeyecek teknolojileri kullanarak doğal kaynakların ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlamak,

Politikaları Yaymak

Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve tedarikçilerimize, sürekli eğitim vermek ve çevreye ve insan sağlığına karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,

Proaktif Olmak

Üretim süreci boyunca çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikleri önceden belirleyip tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimiz için güvenli ve sıfır kaza hedefli bir çalışma ortamı sağlamak,

Politika Yönetiminde Devamlılık

Çevre ve insan sağlığı alanında gösterilen performansın arttırılması yönünde çevre ve insan sağlığı yönetim sisteminin sürekli geliştirtirilmesini sağlamak.

TOP